Zapraszamy do korzystania z naszego serwera zawartości statycznych. Na serwerze znajdują się materiały graficzne. Przede wszystkim wyrenderowane obrazy grzejników w możliwych dostępnych kolorach i typoszeregach w kilku ujęciach. Z materiałów można korzystać bez ograniczeń. Możesz je pobrać do własnych projektów i stron lub w dowoli linkować do naszych zasobów.

Obrazy są wyrenderowane do pliku PNG oraz zoptymalizowane i skompresowane algorytmem tinypng. Dodatkowo możliwe jest pobranie wersji WebP oraz JPG.

Przykładowe obrazy:

 

Dla połączeń szyfrowanych, dane możesz linkować i przeglądać pod tym adresem: https://cdn.terma24.pl/
Dla połączeń nieszyfrowanych, dane możesz linkować i przeglądać pod tym adresem: http://cdn.terma24.pl/

Zawartość możesz też przeglądać bezpośrednio z tej strony. Sekcja "Serwer źródłowy"

1Struktura folderów i plików


 

Modele grzejników

Struktura katalogów i plików  oparta jest o nazwy parametrów i wygląda następująco:

Radiators/{Model}/{Ujęcie}/{plik}

Należy pamiętać, że

Model: pisany jest ze spacją
Ujęcie: do dyspozycji jest kilka stałych ujęć cam0 do cam5
Plik: jest w formacie png, z zachowaniem przeźroczystości

Plik źródłowy ma postać:
{model}_{wysokość}_{szerokość}_{kolor}_{podłączenie}.png

Przy czym dla kolorów z palety RAL stosowana jest nazwa RAL_{index}, a dla kolorów specialnych identyfikator koloru specjalnego.


Lista ujęć

cam0 - Widok od frontu grzejnika, z zachowaniem skali grzejników. Grzejnik o wysokości 1200 bedzie 2 razy wyższy od 600. Rendery wykonane są w trybie ortho, czyli bez zachowania perspektywy, wiec tu grzejnik wygląda bardziej jak rysunek techniczny.

cam1 - Widok od frontu grzejnika, bez zachowania skali grzejnika. Grzejnik jest maksymalnie duży na renderze, ale przy zestawieniu kilku renderów obok siebie nie będzie widać różnicy skali. Rendery są wykonane bez trybu ortho.
cam2 - Widok z lewego boku
cam3 - Widok z góry
cam4 - Perspektywa
cam5 - Perspektywa

 


cam0

cam1

cam2

cam3

cam4

cam5


Powiązania:
Wiele grzejników o różnych parametrach tj. podłączeniach czy wariantach (elektryczny, wodny) wygląda tak samo. Dlatego dodatkowo można posiłkować się uniwersalnymi renderami, które reprezentują dany model grzejnika. Takie pliki znajdują się w każdym folderze cam/default, np. https://cdn.terma24.pl/Alex/CAM4/default/

Ich nazwa składa się:
{model}_{wysokość}_{szerokość}.png
w przypadku grzejników z palety kolorów RAL i specjalnych, lub

{model}_{wysokość}_{szerokość}_chrom.png
w przypadku grzejników chromowanych.

Przykładowo:

https://cdn.terma24.pl/Radiators/Angus_H/CAM0/ANGUS_H_360_1140_RAL_1019_YL.PNG


Angus H o wymiarach 360 na 1140 w kolorze RAL 1019  i podłączeniu YL (Widok od frontu)
http://cdn.terma24.pl/Radiators/Ribbon_HWS/CAM4/RIBBON_HWS_290_1740_RAL_3028_VL.png


Ribbon HWS o wymiarach 290 na 1740 w kolorze RAL 3028 i podłączeniu VL (Perspektywa)


Modele grzałek

Struktura katalogów i plików oparta jest o nazwy parametrów i wygląda następująco:

Heaters/{Model}/{Ujęcie}/{plik}

Przy czym, należy pamiętać, że

Model: pisany jest ze spacją
Ujęcie: w obecnej wersji dostępne jest jedno ujęcie camx i oznacza domyślny widok grzałki
Plik: jest w formacie png, bez zachowania przeźroczystości
 

Plik źródłowy ma postać:
model_kolor.png

Przy czym dla kolorów z palety RAL stosowana jest nazwa RAL_{index}, a dla kolorów specialnych identyfikator koloru specjalnego.

 

Przykładowo:

https://cdn.terma24.pl/Heaters/REG_3_T/CAMX/REG_3_T_905.jpg

Grzałka REG 3 z trójnikiem w kolorze czarnym.

Modele akcesoriów

Struktura katalogów i plików oparta jest o kody produktu i wygląda następująco:

Dla wybranych serii akcesoriów (rendery):
Accessories/{Ujęcie}/{plik}

gdzie:

Ujęcie: do dyspozycji jest kilka stałych ujęć cam0 do cam5
Plik: jest w formacie png, bez zachowania przeźroczystości

Plik źródłowy ma postać:
1) Dla akcesoriów konfigurowalncyh: {kod_pozycji}-{kod-konfiguracji}.png
2) Dla akcesoriów niekonfigurowalncyh {kod_pozycji}.png

Nalezy mieć na uwadzę, że rózne ujęcia dostępne są wyłacznie dla obrazów pochodzących z renderingu (akcesoria konfigurowalne)
natomiast w przypadku zdjęć (akcesoriów niekonfigurowalnych) dosepne jest wyłącznie jedno ujęcie CAMX.  
 

Przykładowo:
https://cdn.terma24.pl/Accessories/CAM4/WRWH1C054_CRO.png

 

Paczki do pobrania

Najbardziej podstawowe materiały graficzne udostępniamy w paczkach ZIP. {list-download}

Serwer źródłowy